Tolken

Heeft u een tolk nodig, bent u gewoon benieuwd naar de verschillende tolkmethoden of heeft u nog enkele vragen? Bekijk dan gerust onze FAQ-pagina of neem contactop met ons om te kijken of wij u van dienst kunnen zijn! 

Conferentie tolken

Heeft u een belangrijke vergadering, maar spreekt één van de aanwezigen een andere taal? Of heeft u een tolk nodig voor de anderstalige gasten op uw evenement? Dan bent u bij Linguix aan het juiste adres!   

Onze tolken vergemakkelijken op professionele wijze de communicatie tussen u en uw officiële gesprekspartner. Bij Linguix vindt u niet alleen ervaren tolken voor het Arabisch, ook kunnen wij tolken voorzien voor andere talen, zoals het Frans, Duits en Engels. Tolken blijft een aparte uitdaging binnen de vertalerswereld en vereist specifieke vaardigheden. Onze tolken zijn daarom niet alleen native speakers, maar hebben ook de nodige ervaring. Ze verleggen al meer dan tien jaar de taalgrenzen binnen de juridische, economische en sociale sector, waardoor wij u gegarandeerd kwaliteit leveren.   

Linguix verzorgt een vlotte meertalige communicatie tijdens uw officiële gelegenheden, zoals bedrijfsbezoeken, onderhandelingen, officiële en commerciële delegaties in zowel binnen- als buitenland. U kan rekenen op confidentialiteit en geheimhouding van uw documenten en gesprekken. Indien u dat wenst zijn wij ook bereid om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.  

Tolken is veel meer dan slechts de ene taal in de andere taal omzetten. Bij tolken komen cultuurverschillen, gevoelige situaties en taalbarrières samen in één situatie. Om de communicatie in alle situaties vlot te laten verlopen, zijn er twee tolkmethodes die Linguix u aanbiedt.  

Zijn de documenten van juridische aard, dan heeft u meestal een beëdigde vertaling nodig met legalisatie. Meer informatie hierover vindt u hier.  

Simultaan tolken

Bij simultaan tolken luistert en vertaalt de tolk op hetzelfde moment. Bij een verhoor voor één tot twee toehoorders kan de tolk de vertaling in het oor van de naast of vóór hem gezeten luisteraars fluisteren. 
Datwordt ook wel fluistertolken genoemd. 

Bij een uitgebreider gehoor voor meerdere toehoorders is een vertaalinstallatie vereist. De tolken zitten dan per taal in een eigen cabine, waar ze de spreker door een hoofdtelefoon horen en ze vervolgens de vertaling door de microfoon inspreken. De toehoorders in de zaal kunnen via een schakelaar de door hun gewenste vertaling kiezen. Deze vorm van tolken komt veel voor tijdens internationale conferenties, wetenschappelijke fora en internationale rechtszaken.   

Consecutief tolken

Bij consecutieve tolkopdrachten zet de tolk de ene taal om in de andere, zin per zin, in passages of samenvattend. Het zogenaamde resumerend tolken is afhankelijk van de setting en de vraag van de klant. Het verschil met simultaan tolken is dat de tolk niet tegelijkertijd luistert en tolkt, maar eerst luistert, noteert, en vervolgens tolkt wat er gezegd werd. Deze vorm van tolken leent zich eerder voor een kleiner publiek of een gesprek in driehoeksrelatie. Consecutief tolken wordt bijvoorbeeld vaak toegepast bij een doktersbezoek, de opstelling en ondertekening van officiële stukken bij een notaris of een consultatie bij de advocaat.  

Gerechtstolken

Heeft u een tolk nodig in juridische context? Dan bent u bij Linguix aan het juiste adres!  

Onze beëdigdetolken vergemakkelijken op professionele wijze de communicatie tussen u en uw officiële gesprekspartner. Bij Linguix vindt u niet alleen ervaren tolken voor het Tamazight, ook kunnen wij tolken voor alle dialecten binnen de Arabischetaal voorzien. Tolken blijft een aparte uitdaging binnen de vertalerswereld en vereist afzonderlijke vaardigheden van de tolk. Onze tolken zijn daarom niet alleen native speakers, maar hebben ook de nodige ervaring. Ze verleggen al meer dan tien jaar de taalgrenzen binnen de juridische, economische en sociale sector, waardoor wij u gegarandeerd kwaliteit leveren.   

Tolken binnen de juridische sector wordt ook wel gerechtstolken genoemd. Zo kan het dat de tolk op de rechtbank, in de gevangenis of op het politiebureau moet verschijnen. Hiervoor worden alleen beëdigde tolken, die over een beëdiging van een gerechtelijke instantie beschikken, ingeschakeld. Afhankelijk van de situatie wordt er consecutief (tijdens een verhoor) of simultaan (tijdens een rechtszaak) getolkt. In de juridische context is getrouwheid, onpartijdigheid en deontologie van groot belang. Bij Linguix zijn al onze tolken beëdigd en daarmee bevoegd om ook in deze sector voor u te tolken. Door jarenlange ervaring zijn ze bovendien bekend en vertrouwd met de deontologische code en de werkwijze die gehanteerd wordt binnen het Belgisch rechtssysteem.  

Linguix is gesloten tijdens de kerstvakantie van 26/12/2022 tot en met 06/01/2023.
Fijne feestdagen!

Alvast bedankt voor je hulp en ik wens jou en je familie fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar!
×

WhatsApp Chat - Linguix

×