Legalisatieprocedures 

Voor officiële instanties, zoals de gemeente of de rechtbank, is een gewone vertaling niet voldoende. De vertaling moet beëdigd, gelegaliseerd of zelfs van een apostille voorzien worden. Wat die termen allemaal betekenen en wat de vormelijke richtlijnen zijn voor deze procedures, hebben wij hier voor u op een rijtje gezet.  

Beëdiging 

Bij Linguix leveren we zowel vrije als beëdigde vertalingen aan onze klanten. Maar wat is nu een beëdigde vertaling? Een beëdigde vertaling is een rechtsgeldige vertalingdie is gewaarmerkt door een beëdigde vertaler. Officiële documenten mogen niet zomaar door iedere vertaler vertaald worden. Documenten die u wilt indienen bij de gemeente of voor een juridische procedure, moeten door een beëdigde vertaler vertaald worden. Een beëdigde vertaler is een vertaler die de eed heeft afgelegd voor de rechtbank van eerste aanleg. Met die eedaflegging zweert de vertaler alle documenten naar eer en geweten te vertalen en inhoudelijk niet van het brondocument af te wijken. Dat wordt ook wel ne varieturgenoemd. Na de eed wordt de vertaler in het Nationaal Register van beëdigde tolken en vertalers opgenomen en is hij of zij bevoegd om bepaalde officiële documenten te vertalen. De vertalingen met de handtekening en verklaring van een beëdigde vertaler worden beëdigde vertalingen genoemd.   

Legalisatie

Naast beëdigde vertalingen, staat Linguix ook in voor alle legalisatieprocedures van uw vertaalde documenten. Een legalisatie houdt in dat de bevoegde instanties van het land bevestigen dat uw vertaling echt én rechtsgeldig is. Bij officiële procedures in België, zoals de voltrekking van het huwelijk of een rechtszaak, vraagt de instantie meestal om een gelegaliseerde vertaling van uw documenten. Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling met een stempel van de rechtbank van eerste aanleg. Die stempel legaliseert de gehele vertaling. Met de legalisatie van de rechtbank van eerste aanleg is uw vertaling een rechtsgeldig document in heel België.  

Als u uw documenten in het buitenland wilt gebruiken, moeten ze ‘verder’ gelegaliseerd worden. Uw documenten krijgen dan eerst een stempel van de rechtbank van eerste aanleg, waardoor uw document een rechtsgeldig document in België is. Daarna gaat uw document door naar het Ministerie van Justitie, waar de handtekening van de beëdigde vertaler gecontroleerd en bevestigd wordt. Daarna gaat uw vertaling, samen met de originele stukken, naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken waar er twee mogelijke procedures zijn. Uw vertaling krijg ofwel een verdere legalisatie in de vorm van apostille ofwel een andere legalisatie waarna uw document nog door het consulaat of de ambassade van het land van bestemming gelegaliseerd moet worden.  

Apostille

Als uw document met een apostille gelegaliseerd wordt, betekent dat dat het land van bestemming in het Apostilleverdrag van 1961 zit. Een apostille is een certificaat dat aan een document wordt toegevoegd om de vormelijke juistheid ervan te bevestigen. De apostille vervangt de vroegere legalisatie. Na het verkrijgen van de apostille is de legalisatieprocedure klaar. Uw document is nu klaar voor gebruik in het land waar u naartoe gaat.   

Zit het land van bestemming niet in het Apostilleverdrag? Dan dient u, na de legalisatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met de volledig gelegaliseerde vertaling en de originele stukken naar de ambassade of het consulaat van het desbetreffende land te gaan. Daar wordt  de vertaling voor gebruik in het land van bestemming gelegaliseerd. De procedure bij de consulaire post verschilt van land tot land.   

Heeft u nog vragen over deze legalisatieprocedures? Bekijk dan gerust onze FAQ-pagina of neem contact op met ons, zodat we samen met u de situatie kunnen bekijken en de mogelijkheden kunnen bespreken! 

Linguix is gesloten tijdens de kerstvakantie van 26/12/2022 tot en met 06/01/2023.
Fijne feestdagen!

Alvast bedankt voor je hulp en ik wens jou en je familie fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar!
×

WhatsApp Chat - Linguix

×